Passion Generation – Malaya lyrics

Verse: Malaya, malayang malayang malaya Malaya, malayang malayang malaya Malaya, malayang malayang malaya Malaya, malayang malayang malaya Chorus: Ang Diyos sa buhay ko’y gumawa Naranasan ang Kanyang himala Sa sakit at karamdaman ako’y pinalaya Ang kasalanan at ang kalungkutan Ay pinawi Niya ng lubusan Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan Bridge: Malayang sumigaw, malayang sumayaw

Kepha – Dagat-dagatang Apoy lyrics

Kung wala pa si Kristo sa Iyong buhay talagang delikado ang iyong lagay Dagat-dagatang apoy ang naghihintay sa sino mang mamamatay May panahon ka pa kaibigan na pagsisihan ang iyong kasalanan Ang Diyos ngayo’y naghihintay na buksan mo ang iyong puso Dagat-dagatang apoy, doon ka tutuloy Kung wala si Kristo ika’y dehado Sayang na sayang