Kepha – Kamatyan lyrics

Lahat ng tao’y mamamatay, walang sino man ang mabubuhay – Ng isang libong taon dito sa mundong makasalanan Handa ka bang itoy harapin, sakali mang ito’y dumating, Nang hindi inaasahang pagkakataon? Dapat mong isiping may katapusan Ang buhay sa mundo ay mayroong hangganan Kung wala si Kristo, Ang kaluluwa mo’y patay. Lahat tayo ay haharap